Devadesát procent zahrádkářů nevědomky dělá chyby při sázení česneku, což má za následek menší hlavy. Zatímco menším cibulkám nemusí chybět chuť, manipulace s nimi může být nepohodlná. Tato diskuse se nebude zabývat rozdílem mezi zimními a jarními odrůdami, ale místo toho se zaměří na faktory vedoucí k podměrečné velikosti cibulí česneku, což výrazně snižuje celkové výnosy.

Výběr sadebního materiálu:

Základem pěstování robustního česneku je výběr sadebního materiálu. To, co zaseješ, určuje, co sklidíš. Nejde však jen o kvalitu jednotlivých hřebíčků, ale také o několik přehlížených hledisek.

Původ sadebního materiálu:

Cibulky česneku určené k extrakci stroužku by měly v ideálním případě pocházet ze stejné oblasti jako místo výsadby. I když je odrůda vhodná pro klima, trvá nějakou dobu, než se aklimatizuje, což může v první sezóně vést k podměrečným cibulkám.

Výběr hřebíčku:

Pro zimní množení česneku se upřednostňují cibule se čtyřmi nebo méně stroužky. Výběr pouze vnějších segmentů řádku zajišťuje optimální jarní výsadbový materiál, protože vnitřní stroužky často dávají menší cibule, zejména pro jarní výsadbu.

Osvěžující rostlinný materiál:

Vzhledem k tomu, že rozmnožování česneku je vegetativní, genetická informace se v průběhu času hromadí, což vyžaduje pravidelnou obnovu materiálu. To však neznamená výměnu žárovek se sousedy; místo toho uchovávání květních stonků pro sběr cibulí tento proces usnadňuje.

Místo výsadby:

Kromě toho, že česnek vyžaduje otevřené, slunné místo, vyžaduje správné střídání plodin. Opětovná výsadba na stejném místě nebo po příbuzných plodinách, jako je cibule, může bránit růstu cibule.

Požadavky na půdu:

Lehká, úrodná půda s pH nad 7 je ideální pro pěstování česneku. Příprava záhonů zahrnuje začlenění kompostu, písku a popela, aby byly zajištěny optimální podmínky růstu.

Hloubka výsadby a vzdálenost:

Zatímco shoda je 8 cm mezera mezi stroužky, vzniká zmatek ohledně hloubky výsadby. To se liší v závislosti na typu půdy a na tom, zda je použit další písek. Přiměřený prostor je zásadní, jarní odrůdy obvykle vyžadují těsnější výsadbu než zimní nebo velké odrůdy.

Stručně řečeno, vyvarovat se běžných chyb při pěstování česneku, od výběru vhodného sadebního materiálu po pochopení požadavků na půdu a rozestup, je zásadní pro dosažení robustního růstu cibulek a maximalizaci výnosů.